Hơn 45% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; hơn 18% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 37% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định so với quý II.

Theo điều tra khảo sát của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến và chế tạo trong quý III/2020, 49% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý II. Chỉ có 19% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và khoảng 32% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.
Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước lạc quan nhất với 83% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý III tốt hơn và giữ ổn định so với quý II. Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lần lượt là gần 80% và gần 76%.
Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có 54% số doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Hơn 50% số doanh nghiệp cho rằng yếu tố ảnh hưởng kinh doanh là do nhu cầu thị trường trong nước thấp, hơn 33% số doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính, trên 28% số doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường quốc tế thấp.
Ngoài ra, các doanh nghiệp cho biết có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như thiếu nguyên, nhiên, vật liệu… hoặc không tuyển được lao động theo yêu cầu, thiết bị công nghệ lạc hậu.
Về đơn đặt hàng, hơn 45% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; hơn 18% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 37% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định so với quý II.
Thúy Nga (T.H)
Theo Thời báo kinh doanh (
https://thoibaokinhdoanh.vn/quan-tri/49-doanh-nghiep-che-bien-che-tao-tin-xu-huong-kinh-doanh-se-tot-len-trong-quy-iii-1071314.html)


Tin liên quan