Tỉnh Quảng Bình đã thông báo kế hoạch tổ chức năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh.

Cụ thể, học sinh Quảng Bình tựu trường vào ngày 3-9-2020. Toàn tỉnh sẽ tổ chức khai giảng đúng ngày 5-9-2020. Thời gian bắt đầu học kỳ I kể từ ngày 5-9-2020, kết thúc học kỳ I trước ngày 16-1-2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25-5-2021 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2021.
Các đơn vị trường học xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2021; hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học trước ngày 31-7-2021. Đối với các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Riêng kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh sẽ được Sở GD-ĐT tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 10-12-2020. 
Như vậy, trong năm học 2020-2021, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian năm học, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.
Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. 
Thúy Nga (T.H)Tin liên quan