CTCP Tập đoàn YEAH1 (mã YEG) vừa công bố báo cáo giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục lỗ gần 180 tỷ đồng năm 2020.

Theo văn bản giải trình, nguyên nhân gây lỗ sau thuế trong năm vừa qua là do tập đoàn đã mở rộng hệ sinh thái truyền thông hiện có sang hệ sinh thái tiêu dùng vào đầu năm 2020, do đó, cần nguồn lực để đầu tư ban đầu vào hàng hoá, nhân sự và các chiến lược kinh doanh dẫn đến gia tăng chi phí.
Mảng kinh doanh tiêu dùng vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm thị trường, đối tác, mặc dù đã có doanh thu, tuy nhiên, vẫn chưa thể bù đắp chi phí trong thời gian ngắn.
Ngoài ra, công ty đã thực hiện dự phòng hàng tồn kho nhằm phục vụ cho các chiến lược kinh doanh trong năm 2021 khi sức mua tăng trở lại (dự đoán sẽ khởi sắc sau khi có vaccine ngừa Covid-19), việc này đã làm một phần lớn nguồn vốn đầu tư chưa thể thu hồi.

Chuyển sang kinh doanh tiêu dùng, YEAH1 lỗ gần 180 tỷ đồng năm 2020

YEAH1 cũng cho rằng dịch Covid-19 cùng với các biến pháp giãn cách xã hội đã phần nào làm các hoạt động kinh doanh của công ty bị ngưng trệ, đối với cả mảng kinh doanh truyền thống (nội dung số, truyền thông-media) và cả mảng kinh doanh tiêu dùng.
Do đó, phương án khắc phục lỗ trong năm 2021, YEAH1 sẽ tập trung đầu tư và xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng, cơ bản đã hoàn thành để đi vào hoàn thiện và khai thác với các đối tác mới từ quý II/2020.
Ban lãnh đạo của YEAH1 cũng đã đặt mục tiêu lợi nhuận cho năm 2021 ở mảng truyền thông – Digital trên 20% và đề xuất với các cổ đông sẽ dùng một phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để xoá lỗ luỹ kế.

Mộc Linh
Nguồn: https://vneconomy.vn/chuyen-sang-kinh-doanh-tieu-dung-yeah1-lo-gan-180-ty-dong-nam-2020-20210402110306412.htmTin liên quan