Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2021 (từ ngày 1/4 đến ngày 15/4/2021) đạt 26,61 tỷ USD, giảm 15,8% (tương ứng giảm 5 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2021.

Lũy kế tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/4/2021 đạt gần 180,5 tỷ USD, tăng 27,9%, tương ứng tăng 39,39 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 126,74 tỷ USD, tăng 32,7% (tương ứng tăng tới 31,24 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 53,76 tỷ USD, tăng 17,9% (tương ứng tăng 8,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.
Trong kỳ 1 tháng 4 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,31 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,49 tỷ USD.
Đáng chú ý, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4 năm 2021 đạt 12,65 tỷ USD, giảm 22,3% (tương ứng giảm 3,64 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 3/2021. Nguyên nhân dẫn đến việc giảm trị giá xuất khẩu do một số nhóm hàng xuất khẩu giảm như điện thoại các loại và linh kiện giảm 850 triệu USD, tương ứng giảm 31,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 682 triệu USD, tương ứng giảm 27,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 448 triệu USD, tương ứng giảm 23,6%...

Nửa đầu tháng 4 tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa giảm 5 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 4 tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa giảm 5 tỷ USD.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 4/2021 đạt 9,26 tỷ USD, giảm 23,2%, tương ứng giảm 2,8tỷ USD so với kỳ 2 tháng 3/2021. Tính đến hết ngày 15/4/2021, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 68,17 tỷ USD, tăng 33%, tương ứng tăng 16,93 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2021 đạt 13,96 tỷ USD, giảm 8,9% (tương ứng giảm 1,37 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2021. Trong đó một số mặt hàng giảm như máy vi tính, sản phẩm điện tửu & linh kiện giảm 309 triệu USD, tương ứng giảm 9,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng giảm 150 triệu USD, tương ứng giảm 6,9%; ngô giảm 133 triệu USD, tương ứng giảm 60%...
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,85 tỷ USD, giảm 7,9% (tương ứng giảm 763 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 3/2021. Tính đến hết ngày 15/4/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 58,57 tỷ USD, tăng 32,3% (tương ứng tăng 14,31 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 65,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Vũ Nam
Nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nua-dau-thang-4-xuat-nhap-khau-hang-hoa-giam-5-ty-usd-d20464.html