Thông tin Bộ Tài chính phát đi trong ngày 9/4 cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.

Trong quý I, đã thực hiện phát hành 35,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,48 năm, lãi suất bình quân 2,24%/năm.
Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2021 Thủ tướng Chính phủ giao là 461,3 nghìn tỷ đồng, bằng 96,64% dự toán Quốc hội quyết định; cùng với các nguồn lực khác (tăng thu, kết dư ngân sách,...), các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng gần 47 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

T.Hằng
Nguồn: http://daidoanket.vn/phat-hanh-356-nghin-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-558744.htmlTin liên quan