Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2020 lên 103.800 doanh nghiệp, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu "Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2020" của Tổng cục Thống kê vừa công bố, lũy kế 7 tháng năm nay, cả nước có 75.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, chỉ giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 17,6%, đạt 28.600 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2020 lên 103.800 doanh nghiệp, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trung bình mỗi tháng có 14.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm nay.
Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 21.800; giảm 12,2% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 8.900, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2019. Điều đó cho thấy những tín hiệu tích cực của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và kế hoạch phục hồi nền kinh tế Việt Nam sau dịch bệnh Covid-19.
Mặc dù đạt được tín hiệu tích cực nhất định như trên nhưng dữ liệu 7 tháng năm 2020 cũng cho thấy, tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 936.400 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 598.600 lao động, giảm lần lượt 6,3% về vốn đăng ký và 19,5% về số lao động so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.
Theo khu vực kinh tế, 7 tháng năm nay có 1.372 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 20,9%; đối với khu vực công nghiệp và xây dựng là 22.000 doanh nghiệp, tăng 2,1%.
Đáng chú ý, trong ngành sản xuất, phân phối điện, nước, gas, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 2.340, tăng gần 191% so với cùng kỳ năm trước. Đối với các lĩnh vực, ngành nghề còn lại, hầu hết số doanh nghiệp thành lập mới đều giảm, đơn cử như dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác là 3.959 doanh nghiệp, giảm 15%; kinh doanh bất động sản là 3.618 doanh nghiệp, giảm gần 24% và nghệ thuật - vui chơi - giải trí là 491 doanh nghiệp, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019.
Hiện nay, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với gần 3.300 doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.012 doanh nghiệp; xây dựng có 779 doanh nghiệp; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 570 doanh nghiệp... Đến nay, cả nước có 26.700 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.
Thúy Nga (T.H)
Theo Vietnam Finance (
https://vietnamfinance.vn/7-thang-gan-104000-doanh-nghiep-dang-ky-moi-va-quay-lai-hoat-dong-bat-chap-covid-19-20180504224241643.htm)


Tin liên quan