TPBank sẽ đẩy mạnh giai đoạn 2 của quá trình chuyển đổi số là “Sáng tạo số," trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng và các ứng dụng cần thiết.

Ngày 23/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hà Nội. Ban lãnh đạo ngân hàng đã trình Đại hội thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng trưởng 32% so với năm 2020, tương đương khoảng 5.800 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, bản kế hoạch kinh doanh được ban lãnh đạo ngân hàng trình lên Đại hội cũng bao gồm các chỉ số kinh doanh quan trọng khác. Cụ thể, tổng tài sản năm 2021 dự kiến đạt 250.000 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm nay. Tổng huy động đạt 221.893 tỷ đồng, tăng 20%; trong đó tiền gửi khách hàng và phát hành giầy tờ có giá ước đạt 172.010 tỷ đồng, tiền gửi và vay của tổ chức tín dụng khác ước đạt 49.883 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng ở mức 20% và 22%.
Tổng tài sản của TPBank đạt 206.316 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm
Kế hoạch kinh doanh của TPBank trong năm nay được cho là phù hợp trong bối cảnh của nền kinh tế vẫn chịu nhiều thách thức từ dịch bệnh COVID và cũng phù hợp với chính sách điều hành, các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Ban lãnh đạo TPBank tại Đại hội.

Ban lãnh đạo TPBank tại Đại hội.

Một trong những trọng tâm quan trọng nữa của TPBank trong năm nay cũng sẽ được Đại hội thông qua là tiếp tục xác định chuyển đổi số là mục tiêu phát triển lâu dài của ngân hàng. Theo đó, TPBank sẽ đẩy mạnh giai đoạn 2 của quá trình chuyển đổi số là “Sáng tạo số;” trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng, các ứng dụng cần thiết và chuyên biệt nhằm thích ứng nhanh với sự biến đổi của thị trường và nhu cầu khách hàng.
Diễn biến của nền kinh tế và dịch bệnh trong năm 2020 có thể được coi là tấm gương phản chiếu rõ nhất những lợi ích của một chiến lược số toàn diện mà TPBank theo đuổi trong nhiều năm qua. Đặc biệt là hệ thống LiveBank với lượng khách hàng mở mới tài khoản và thẻ tăng gấp 4 lần, số dư tiền gửi không kỳ hạn tăng gấp 5 lần và thời gian phục vụ khách hàng giảm từ 40%-60%.
Việc đẩy mạnh giai đoạn “Sáng tạo số” trong thời gian tới sẽ giúp TPBank duy trì được vị thế đi trước thị trường về công nghệ, nắm bắt và đáp ứng nhanh sự thay đổi của thị trường, nhu cầu khách hàng cũng như tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Phương Tú
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tpbank-dat-muc-tieu-5800-ty-dong-loi-nhuan-va-chuyen-doi-so/707433.vnpTin liên quan